Psychologenpraktijk EENenTWEE

Informatie over de vergoeding Gespecialiseerde GGZ

U betaalt in 2019 een eigen risico voor alle zorg die u consumeert (ook bij andere zorgverleners) namelijk 385 euro let wel hoger ! al naar gelang hetgeen u zelf heeft verkozen. 

Psychotherapie wordt volledig vergoed (met uitzondering van het eigen risico). Psychotherapie is als onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg opgenomen in het basispakket van uw verzekering. Ik heb met de meeste verzekeraars een contract, zoals Zilveren Kruis, VGZ, Multizorg, De Friesland en CZ en alle verzekeraars die onder deze grotere vallen. Wel is het zaak altijd van te voren bij mij te informeren.

Het kan zijn dat het omzetplafond van een verzekeraar is bereikt waardoor clienten zich niet meer kunnen aanmelden. 

Ik heb voor het jaar 2019 geen contract meer met Menzis afgesloten!

Indicatie tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit:

0-99        minuten            138,00 euro

100-250   minuten            330,00 euro

250-799   minuten           1325,00 euro

800-1799  minuten           2600,00 euro

1800-2999 minuten          4675,29 euro                 

Van belang is te realiseren dat het dus om directe tijd gaat (de sessie-tijd) alsook indirecte tijd! Bij elkaar opgeteld.

De zorgaanbieder noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht in een DBC middels het registreren van minuten. Dat kunnen bijvoorbeeld gesprekken, emails, telefonisch contact, sms, zijn (directe tijd), maar ook voorbereiding, uitwerking, verslaglegging, verwerken van voortgangsvragenlijst, psycho-diagnostisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, brieven aan verwijzers, overleg met derden, doorverwijzing etc. (indirecte tijd). Als de behandeling afgerond wordt, sluit de zorgaanbieder de DBC af. Het totaal aantal minuten wordt dan doorgegeven aan de zorgverzekeraar die duidelijk maakt hoeveel de behandeling gekost heeft. De verzekeraar betaald de zorgaanbieder vervolgens de rekening uit.

 

Van belang is ook dat deze vergoeding alleen geldt mits u een juiste verwijsbrief van de huisarts in bezit heeft.

Deze verwijsbrief moet aan een aantal zaken voldoen:

- Deze dient gedateerd te zijn voor uw eerste gesprek met uw behandelaar

- U dient deze bij u te hebben, bij uw eerste gesprek

- Er dient op vermeldt te staan dat er (vermoedelijk) sprake is van een DSM-5 diagnose

- De AGB-code van de huisarts, evenals zijn/haar adres en de handtekening van uw huisarts dienen erop te staan.

De factuur wordt direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen de therapie zelf te bekostigen. 

Voor sommige diagnosen o.a. Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek geldt dat deze niet meer worden vergoed. Zogenaamde onverzekerde zorg (OVP). U dient dan de factuur zelf te betalen. Dit houdt in dat u 120,00 euro per sessie betaald. Deze zal door mij worden toegestuurd.

U krijgt een OVP nota wanneer:

1. U liever zelf wilt betalen omwille van uw privacy

2. Als u een stoornis heeft die niet meer wordt vergoed

Bij niet tijdige afzeggingen (korter dan 24 uur van te voren, ongeacht de reden) zijn we genoodzaakt 95 euro in rekening te brengen. Dit bedrag krijgt u niet terug van uw zorgverzekeraar.