Psychologenpraktijk EENenTWEE

Vergoeding

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht zich te verzekeren voor een basispakket ziektekosten. De geestelijke gezondheidszorg valt in dit basispakket. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.
 
Een verwijzing van de huisarts is een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen.  De huisarts maakt een inschatting of u in aanmerking komt voor kortdurende therapie voor licht tot matige problematiek (Basis GGZ) of langer durende therapie voor meer complexe problematiek. (Gespecialiseerde GGZ). De verwijsbrief dient aan een aantal eisen te voldoen.
 
Er geldt een verplicht eigen risico per kalenderjaar. Voor 2019 is deze vastgesteld op (een mininum van) 385 euro. Dit eigen risico geldt voor alle medische beroepsgroepen met uitzondering van huisartsenzorg en verloskundigenzorg. Het eigen risico wordt geïnd door uw verzekeraar afhankelijk van wat u heeft afgesproken aangaande de hoogte hiervan.