Psychologenpraktijk EENenTWEE

Therapeuten

Mw. drs. G.M. Gonçalves  (1968) BIG-geregistreerd GZ-psycholoog

Lidmaatschappen: LVVP, Vereniging EMDR Nederland (VEN), ABCS (Associaton for Contextual Behavioral Science)

Werkervaring: vanaf 2007 werkzaam in de vrijgevestigde praktijk. Werkzaam geweest bij Bureau Studentenpsychologen van de Universiteit van Amsterdam, GGZ-instelling Mentrum-polikliniek volwassenen en polikliniek jeugd en SPEL Psychologenpraktijk. Tevens verbonden aan KSK Psychologenpraktijk. 


Speciaal aandachtsgebied: invloed van vroeg aangeleerde denk- en gedragspatronen en overlevingsmechanismen op klachten in het hier en nu zoals somberheid, angst, overspannenheid, burn-out, problemen in relaties en negatief zelfbeeld. Verwerking van traumatische gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan deze klachten. 

Werkwijze: eclectische behandeling gebruik makend van EMDR, cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy, Mindfullness en Zelfcompassie Training.

Vergoeding: vanuit de Generalistische Basis GGZ

Mw. drs. J. van Walsem  (1967) BIG-geregistreerd GZ-Psycholoog / Psychotherapeut

Lidmaatschap: LVVP, NVP, VKDP 

Werkervaring: vanaf 2004 werkzaam bij GGZ instellingen: OLVG ziekenhuis/Ingeborg Douwes Centrum, Helen Dowling Instituut, PGAmsterdam psychologengroepspraktijk, afdeling Medische Psychologie van het Slotervaart ziekenhuis

Vanaf 2010 werkzaam in de vrijgevestigde praktijk. Parttime werkzaam bij het Ingeborg Douwes Centrum als GZ-psycholoog/Psychotherapeut hoofdbehandelaar.

Speciaal aandachtsgebied: hechtingsproblemen, stemmingsproblemen, angst, rouw, sociale problemen dan wel problemen in de relationele sfeer, identiteitsproblemen, verlieservaringen, psycho-oncologische zorg, existentiële problematiek.
 

Werkwijze: integratieve psychotherapie kortdurende dan wel langer durende behandeling al naar gelang de aard van de klachten en de problematiek. ISTDP- Intensive short-term Dynamic Psychotherapy / EMDR.

Vergoeding: vanuit de Specialistische GGZ