Psychologenpraktijk EENenTWEE

S-GGZ

PSYCHOTHERAPIEPRAKTIJK VAN WALSEM

Psychotherapie betreft een behandeling binnen de specialisitische GGZ. Een psychotherapeut behandelt problemen die door u en/of uw omgeving als belemmerend worden ervaren. Bij integratieve psychotherapie maakt de psychotherapeut gebruik van verschillende technieken. Zij beperkt zich dus niet tot één soort therapie of een bepaalde techniek, maar integreert verschillende stijlen en technieken/methoden in een behandeling. Datgene wat het meest aansluit bij het probleem en de oplossing daarvan wordt gehanteerd. Er kan klachtgericht worden gewerkt of persoonsgericht afhankelijk van uw hulpvraag. De trajecten zijn kort waar mogelijk en langer waar nodig. Dit zal in overleg met de cliënt worden bepaald. Bij langere behandelingen betreft het problemen of stoornissen die langere tijd bestaan, complexer van aard zijn en meer geworteld in uw persoonlijkheid dan andere klachten.

Mocht u zich willen aanmelden voor psychotherapeutische behandeling dan kunt u mij emailen en/of telefonisch contact opnemen voor overleg. We proberen u in principe verder te helpen dan wel door te verwijzen binnen ons eigen netwerk van collega psychotherapeuten dan wel/ psychiaters.

Drs. J. van Walsem - van Bekhoven 06-575.899.31  vanwalsem@eenentwee.nl  (dit is een beveiligd emailadres) 

BIG 79912439916 & 59912439925

AGB code zorgverlener 94007435        AGB code praktijk  94057732 

Kamer van Koophandel nummer  343843160000