Psychologenpraktijk EENenTWEE

Beroepscode

GZ-psychologen en psychotherapeuten vallen als beroepsgroep onder de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). 
 
Privacy 
De praktijk voldoet aan de nieuwe AVG wetgeving. De gesprekken zijn vertrouwelijk, GZ-psychologen en psychotherapeuten zijn gehouden aan een beroepsgeheim. Voor uitwisseling van informatie over uw behandeling aan derden is uw schriftelijke toestemming nodig. Uw verzekeraar krijgt geen inhoudelijke informatie, maar met de facturering van een behandeling wordt aan de verzekeraar wel vermeld wat de hoofdgroep van de klachten is. Kijk voor meer informatie hierover bij ‘Vergoedingen’.
 
Effectmeting
Als behandelaars zijn wij verplicht om bij aanvang en beëindiging van de behandeling klachtenlijsten af te nemen (ROM: Routine Outcome Measurement). Deze lijsten worden gebruikt om de behandeling te meten. Uw gegevens zullen hierbij geanonimiseerd worden. 
 
Regeling bij vakantie en calamiteiten
Tijdens vakanties of bij een calamiteit kunt u indien nodig gezien worden door een collega. Hier worden individuele afspraken over gemaakt. 
 
Kwaliteitsstatuut
Uw therapeut is in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Deze is ter inzage op de praktijk aanwezig. 
 
Klachtenregeling
Als u klachten heeft over de behandeling of de bejegening door uw psycholoog of psychotherapeut, kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Als het niet lukt om de problemen samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).